fbpx

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji WSPA.

Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:

1.Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA

2.  Przygotowanie potrzebnych załączników:

   • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
   • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
   • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
   • oryginał dowodu osobistego do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA,
   • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).


3. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl)

 

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min.5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
 • Sobota: 9.00 – 13.00 Biuro Rekrutacji pracuje w soboty do 30.09.2019 r.