fbpx

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji WSPA.

Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:

1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA.

2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA,
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł),
  • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz) – zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki.  Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
  • Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz – teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
   Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach    formatu minimum A3 w kategoriach:
   • rysunek z natury
   • rysunek z wyobraźni
   • kompozycja z prostych brył geometrycznych 
  • Dla kandydatów na kierunek Lingwistyka stosowana– zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub certyfikat znajomości języka angielskiego (minimum B1).

3.  Wizyta w biurze rekrutacji WSPA
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).


Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min.5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
 • Sobota: 9.00 – 13.00 Biuro Rekrutacji pracuje w soboty do 30.09.2019 r.