Informujemy o możliwości ubiegania się o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów zamieszkałych w województwie lubelskim.

Wnioski można składać w dniach 14 – 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Aktualne zasady przyznawania pomocy materialnej w tej formie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.umwl.bip.lubelskie.pl w zakładce „załatwianie spraw” – „stypendia”