W dniach 3-4 lutego przedstawiciele WSPA biorą udział w trzecim spotkaniu partnerów w ramach projektu The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students. Spotkanie odbywa się w Setubal (Portugalia) a jego organizatorem jest Instituto Politecnico de Setubal.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+.