Najbliższe szkolenia / kursy
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

Retoryka rozumiana jako sztuka pięknego mówienia jest niezwykle cenna w każdym obszarze naszego życia. Nie chodzi tylko o to, aby mówić poprawnie, ale o to, aby za pomocą słowa w sposób ciekawy, intrygujący oraz dorzeczny (sensowny) poprowadzić konwersację. Równie ważne jest to, aby posiadać umiejętność odpowiedniego uzasadniania wypowiedzianych przez nas sądów. Z uwagi na to, że jest to umiejętność, wymaga ona nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również wielokrotnego przećwiczenia.  

Cel szkolenia:

  • Poznanie definicji retoryki oraz jej celu praktycznego;
  • Poznanie skutecznych ćwiczeń retorycznych (narządy mowy i ich czynności, artykulacja, fraza, intonacja, akcentowanie, dynamika, melodia, pauza, barwa głosu);
  • Poznanie zasad dotyczących pięknego mówienia (jak mówić, by nas słyszano, jak mówić by nas słuchano, jak mówić by nas rozumiano);
  • Omówienie etapów przygotowania mowy (tzw. zadania mówcy – inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio);
  • Wyodrębnienie argumentów merytorycznych oraz tzw. chwytów erystycznych
  • Nabycie umiejętności stawiania adekwatnych pytań;

Szkolenie opiera się głównie na metodach aktywizujących uczestników, dominującą formą jest dyskusja oraz wspólne wyodrębnianie najważniejszych zasad dotyczących retoryki i argumentacji, a także adekwatne do omawianego zagadnienia ćwiczenia. 

Szkolenie jest skierowane do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności oratorskie; pracujących w zawodach wymagających umiejętności skutecznego przekonywania oraz właściwego prezentowania oferty, produktu, wiedzy, etc.

Korzyścią z udziału w szkoleniu jest znajomość teoretycznych podstaw w zakresu sztuki retoryki oraz wskazówek pozwalających we właściwy i stosowny sposób przygotować się do spotkania z szerszą publicznością. 

Program szkolenia:

1. Retoryka – historia i definicja

a)  historyczne początki retoryki
b) źródłosłów i znaczenie terminu „retoryka”
c) mówca jako vir bonus dicendi peritus
d) praktyczne zastosowania i znaczenie retoryki

2. Kultura słowa – poprawność gramatyczna

a) bogactwo w zakresie leksyki i frazeologii oraz 
zróżnicowania stylistyczne
b) poprawność wymowy (fraza, intonacja, akcent)
c)  narządy mowy i ich czynności
d)  błędy językowe

3. Retoryka, erystyka i sofistyka 

a)  perswazja versus manipulacja
b)  etyka słowa
c)  retoryka jako sztuka
d) zasady retoryki klasycznej

4. Sztuka stawiania pytań 

a) typologia pytań
b) rola tzw. pytań retorycznych 

5. Podsumowanie.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób
Koszt udziału: 190 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

  1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia
  2. Dokonaj opłaty za szkolenie
  3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl
  4. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Pliki do pobrania:

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA
ul. Bursaki 12, Lublin
pokój 105
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444