Zasady rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021

Jak zostać naszym studentem - krok po kroku:

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz):

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  Badanie można wykonać w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie)

Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz:

Teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

 • rysunek z natury
 • rysunek z wyobraźni
 • kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa o kształcenie na studiach:
 2. Ślubowanie

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat, możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa o kształcenie na studiach:
 2. Ślubowanie

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Dokumenty wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl)

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Jednolite magisterskie

Rekrutacja kandydatów na studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa o kształcenie na studiach jednolitych magisterskich 2020-2021
 2. Ślubowanie

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA.

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

Krok 3. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA

Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną  bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gratulujemy! Zostałeś słuchaczem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Kształcenie specjalistyczne

Rekrutacja kandydatów na studia krótkiego cyklu – kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Krok 1. Pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego:

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (jeżeli posiadasz)

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów:

 1. Umowa na kształcenie specjalistyczne 2020-2021
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 1
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Skip to content