Szanowni Czytelnicy!

Biblioteka WSPA uprzejmie przypomina o konieczności prolongaty konta bibliotecznego na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.
Warunkiem prolongaty konta dla studentów jest posiadanie legitymacji studenckiej ważnej na nowy semestr, tj. do 31.10.2019 roku.
W związku z powyższym prosimy o osobiste zgłoszenie się do Biblioteki z legitymacją studencką.