Wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 oraz oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta (zał. nr 17) będą przyjmowane w dniach 26.01. – 15.02.2019 r. w pok. 312 zgodnie z załączonym harmonogramem.

Załącznik nr 17 oświad o braku zmiany sytuacji materialnej

harmonogram 2018-2019 sem.letni inf.ogólne