Promocje na Studia Wyższe

Rozpocznij studia i zostań zwolniony z opłaty wpisowej

Promocja dotyczy kandydatów na studia wyższe, którzy złożą wymagane dokumenty i rozpoczną studia w semestrze letnim na dowolny kierunek (nie dotyczy kierunku Architektura oraz Projektowanie wnętrz) na rok akademicki 2018/2019.

Oferta promocyjna polega na przeksięgowaniu na poczet czesnego opłaty wpisowej.

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie na rok akademicki 2018/2019.

Oferta promocyjna polega na obniżeniu czesnego na I semestrze studiów o 10%.

Poleć studia na WSPA

Promocja dotyczy studentów i kandydatów na studia wyższe w WSPA, których krewni lub znajomi rozpoczną studia w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2018/2019.
Oferta promocyjna polega na 10% obniżeniu czesnego w następnym roku nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe w WSPA.

*  Promocje się nie łączą.

Promocje na Studia Podyplomowe

Rozpocznij studia i zostań zwolniony z opłaty wpisowej

Promocja dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, którzy złożą wymagane dokumenty i rozpoczną studia w semestrze letnim na dowolny kierunek na rok akademicki 2018/2019.

Oferta promocyjna polega na przeksięgowaniu na poczet czesnego opłaty wpisowej.

500 zł dla każdego Absolwenta WSPA

Promocja dotyczy Absolwentów WSPA roku akademickiego 2018-2019 tj. absolwentów studiów wyższych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze letnim na rok akademicki 2018/2019.

Oferta promocyjna polega na obniżeniu czesnego o 500 złotych za okazaniem odpowiedniego Vouchera pracownikowi Działu Rekrutacji.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:

  • 5% – w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
  • 10% – w przypadku zgłoszenia 2-3 pracowników,
  • 15% – w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej pracowników.

Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką i bez opłaty wpisowej

Absolwenci WSPA, którzy zapiszą się na studia podyplomowe otrzymają 10% zniżki w czesnym przez cały okres studiów oraz nie wnoszą opłaty wpisowej. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.
Promocja dotyczy Absolwentów studiów podyplomowych WSPA, studiów wyższych I i II stopnia, Studium Pedagogicznego, Lokalnej Akademii CISCO. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

* Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY zwolnieni są z opłaty wpisowej.

*  Promocje się nie łączą.