W wyniku porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie a Urzędem Miasta Lublin, UM Lublin przyjmie na praktykę studentów z kierunków: Administracja, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Stosunki międzynarodowe, Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Socjologia, Zarządzanie oraz Transport.

Przyjęcie studenta na praktykę uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii na wniosku złożonym z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem do UM Lublin.

W związku z tym, iż liczba miejsc jest ograniczona, osoby zainteresowane odbywaniem praktyk w UM Lublin proszone są o pilny kontakt z Koordynatorem ds. Praktyk -> praktyki@wspa.pl