Informatyka - studia bezpłatne

ffff

 

Nowe darmowe studia na kierunku INFORMATYKA specjalność "Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami"

Projekt: "Studia dualne na WySPIE" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Oferujemy:

  • całkowicie darmowe studia 7-semestralne realizowane w systemie dualnym tj. minimum 50% zajęć u pracodawców,
  • płatny staż w trakcie studiów trwający łącznie 14 miesięcy - nie więcej niż 4 miesiące w roku - stypendium ponad 2100 zł
  • nowy, innowacyjny program kształcenia opracowany wspólnie z pracodawcami z branży IT
  • zwrot kosztów dojazdu na staż dla 10 osób
  • pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania dla 10 osób w wysokości maksymalnej 1400 zł miesięcznie
  • nauka w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • nauka i ćwiczenia na nowo nabytym sprzęcie komputerowym

ZAPRASZAMY tylko 30 miejsc !!!! Rekrutacja do 30 października 2018 r.

Informacje:

telefon +48 4529411 w godzinach od 12 do 15

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i przyniesienie do pokoju 313 lub przesłanie go na adres Uczelni - Bursaki 12, 20-150 Lublin z dopiskiem "Studia dualne"