Dofinansowanie do 5.000 zł na Studia Podyplomowe

gbg

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zaprasza na studia podyplomowe  dofinansowane ze środków unijnych w wysokości do 5000zł.

WSPA jest jedyną uczelnią w Lublinie, która oferuję tak wysokie dofinansowanie.

W ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” przedsiębiorcy otrzymają następujące refundacje:

Trener biznesu – cena bez dofinansowania 6000 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  1500 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  2400 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1800 zł

 

Rachunkowość i finanse – cena bez dofinansowania 3300 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  825 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1320 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  990 zł

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – cena bez dofinansowania 3200 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  800 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1280 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  960 zł

 

Kadry i płace w prawie i praktyce - cena bez dofinansowania 3500 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  875 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1400 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1050 zł

 

Podatki - cena bez dofinansowania 3300 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  825 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1320 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  990 zł

 

Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym - cena bez dofinansowania 3200 zł (Więcej informacji
o kierunku
)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  800 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1280 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  960 zł

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi - cena bez dofinansowania 3400 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  850 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1360 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1020 zł

 

Definicje:

  • Mikro przedsiębiorca


Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

  • Mały przedsiębiorca

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
  • Średni przedsiębiorca

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Możliwość dofinansowania studiów ze środków unijnych

Inwestujesz w rozwój swoich pracowników? Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje jako właściciel firmy? Chcesz mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze?

Skorzystaj z dofinansowania do usług szkoleniowych i zapisz się na studia podyplomowe, dzięki którym uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju zawodowego.

Sprawdź naszą ofertę w Bazie Usług Rozwojowych.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy. 

Więcej informacji o pełnej ofercie kierunków studiów podyplomowych