Trener biznesu

trreee

Opis kierunku

Studia prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.  

Warsztatowe prowadzenie zajęć, możliwość przećwiczenia w praktyce nabytej wiedzy. Entuzjazm. Ogromna wiedza merytoryczna i umiejętność jej przekazania. Bardzo dobrze zainwestowany czas. Studia wiele wniosły do mojego życia tak osobistego, jak i zawodowego. Nabyłam wiele umiejętności praktycznych ( np. w dziedzinie negocjacji, sprzedaży), pomocnych w życiu.

Renata Elmerych

Profesjonalizm, wiedza poparta przykładami z życia. Podejście do ludzi. Studia Trener Biznesu to jedna z moich kluczowych decyzji w życiu. To inwestycja w siebie, która była jedną z najważniejszych w moim życiu. Dziękuję za wszystko.

Bartłomiej Gwiazda

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili:

  • samodzielnie przygotować program szkolenia,
  • napisać cele poprawy efektywności treningu,
  • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych,
  • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy,
  • dostosować się do różnych typów odbiorców,
  • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia,
  • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe,
  • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi,
  • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie,
  • prowadzić szkolenie z zakresu coachingu, negocjacji oraz psychologii sprzedaży.

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni trenerzy – praktycy Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Ciągła aktywizacja grupy, profesjonalizm, entuzjazm i zaangażowanie prowadzących. Było cudownie. Temat został opracowany bardzo skrupulatnie i wyczerpująco. Zajęcia, jeśli nie dawały odpowiedzi na pewne zagadnienia, zawsze sygnalizowały pewne treści oraz miejsca, gdzie można poszerzać wiedzę i zdobywać pewne umiejętności. Jestem bardzo zadowolona z wybranego kierunku, a zdobytą wiedzę już zaczęłam wcielać w życie. Był to bardzo kreatywnie spędzony czas.

Anna Grzelak

Angażowanie całej grupy, ciekawe, przydatne informacje, dużo ćwiczeń praktycznych. Najlepszy czas, jaki spędziłem od wielu lat. Świetna zabawa, a przy okazji poważna nauka. Moja osobowość zmieniła się dzięki tym studiom kolosalnie i otworzyły mi one wiele możliwości zawodowych. Poleciłbym je każdemu.

Krystian Mokijewski

Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet materiałów związanych z programami licencyjnymi.

Dla kogo

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć zawód trenera, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych.

Zdobyta w toku studiów wiedza pozwala na samodzielne przygotowanie i prowadzenie szkolenia. Umiejętności praktyczne i doświadczenie umocniły moje podejście do szkoleń. Czuję się bardziej pewna i bez zbędnego stresu prowadzę szkolenia. Umiem rozpoznać nastawienie grupy, potrzeby i odpowiednio do oczekiwań poprowadzić prezentację

Elżbieta Taczalska

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, odgrywanie ról, mini-wykładów, autotestów, prezentacji, dyskusji, symulacji, analizy przypadków, nagrań i analizy video.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu szkolenia (egzamin praktyczny).

Podobało mi się dobre przygotowanie poszczególnych modułów, obudowa-materiały szkoleniowe, otwartość i bardzo duże zaangażowanie trenerów. Studia trener biznesu to doskonały „zastrzyk energii” dla ludzi, którzy chcą osiągnąć w życiu sukces, zamierzony cel. Świetnie przygotowany program, doskonale obudowany materiałami szkoleniowymi pozwala na zdobycie „bogactwa doświadczeń”, które pomagają na starcie kariery trenera. Profesjonalizm i zaangażowanie trenerów, wysoka kultura osobista oraz etyka zawodowa dawały poczucie bezpieczeństwa, ogromu wiedzy i otwartości, jaką z tych studiów można wynieść

Małgorzata Misztal