Profesjonalny coaching

Prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu

ffff

Opis kierunku

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu.   

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie kluczowych kompetencji coacha.
  • Poznanie i praktyczne przećwiczenie metod i narzędzi coachingowych.
  • Nabycie i doskonalenie umiejętności w stosowaniu technik pracy z klientem.

Partnerzy i kadra

Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu. Działa od 2000 roku zdobywając zaufanie menedżerów i pracowników licznych polskich przedsiębiorstw, dla których przeszkolił ponad 35 000 osób.

Od października 2014r. posiada ZNAK JAKOŚCI Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), który przyznawany jest przedsiębiorstwom spełniającym najwyższe standardy w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe we współpracy z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu ?

  • Motywujemy do działania - dostarczamy narzędzi do skutecznej pracy. Podczas zajęć uczestnicy przy pomocy trenera wypracowują nowe metody działań, które mogą natychmiast zastosować w praktyce.
  • Działamy z pasją — dbamy o ciekawą, inspirującą formę zajęć. Uczestnicy doskonalą nowe umiejętności szybciej i łatwiej biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu zadań, dyskusjach, odgrywaniu ról czy też rejestrowanych na video symulacjach. Warsztatowa forma zajęć umożliwia przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce.
  • Zajęcia są motywacyjne i rozwojowe – prowadzone według spójnego, autorskiego programu studiów, koordynowanego przez Małgorzatę Fryszkiewicz
  • Dbamy o przyjemną atmosferę zajęć, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
  • Doświadczeni trenerzy, coachowie - praktycy - kompetentnie prowadzone zajęcia pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dla kogo

Studia skierowane są do menedżerów, psychologów, trenerów, doradców i osób, które w przyszłości chcą profesjonalnie zajmować się coachingiem.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, podczas wszystkich spotkań uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności coachingowe. Stosowane metody: ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, mini-wykłady, autotesty, dyskusja, symulacje, analizy przypadków, nagrania video.

W ramach nabywania doświadczenia po zakończeniu studiów podyplomowych WSPA udostępnia nieodpłatnie absolwentom kierunku salę w celu przeprowadzania próbnych sesji coachingowych ( sala udostępniana będzie bezpłatnie w okresie lipiec – wrzesień).

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przeprowadzenie coachingu (egzamin praktyczny).