Informatyka śledcza

  • Studia pod Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie
rtyry

Opis kierunku

Studia podyplomowe z zakresu Informatyki śledczej realizowane są w partnerstwie z Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowana na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.

Zajęcia prowadzą eksperci, będący praktykami w swoich dziedzinach. Pracownicy laboratoriów odzyskiwania danych, analiz monitoringów, eksperci od analizy urządzeń mobilnych w tym zajmujący się zakładaniem i wyszukiwaniem podsłuchów elektronicznych. Większość wykładowców pełni dodatkowo funkcje biegłych sądowych, przygotowując opinie dla wymiaru sprawiedliwości oraz prezentując je w sądzie. Aspekty prawne przedstawią sędzia i prokurator, najlepiej obrazując z dwóch punktów widzenia problemy z jakimi informatycy śledczy spotykają się na sali sądowej.

Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach i instytucjach na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji, specjalisty ds. informatyki śledczej. Wiedza z zakresu studiów pozwala na znalezienie zatrudnienia w strukturach policji i służb jako ekspert od informatyki śledczej. Zapotrzebowanie na umiejętności absolwentów kierunku występuje zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej.

Opiekun kierunku - mgr inż. Tomasz Sidor, biegły sądowy z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Na co dzień kierownik laboratorium informatyki śledczej Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, gdzie pod jego okiem i ze współudziałem zostało przygotowanych ponad 1700 opinii z najróżniejszych dziedzin informatyki śledczej. Dodatkowo trener i wykładowca prowadzący zajęcia między innymi dla sędziów, prokuratorów i policjantów. 

Dla kogo

Odbiorcami studiów z zakresu informatyki śledczej są kandydaci na biegłych sądowych, obecni biegli, którzy pragną podnieść swoje kompetencje oraz być na bieżąco z CF (Computer Forensics), policjanci, osoby z działów bezpieczeństwa różnych organizacji, osoby pragnące zgłębić tematykę zagadnień informatyki śledczej i bezpieczeństwa. 

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 168 godzin zajęć.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.