Handel zagraniczny - studia on-line

cc

Bądź nowoczesny i studiuj w domu! Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia on-line. Wybierz jeden z kierunków prowadzonych metodą e-learningową i ciesz się studiowaniem w dowolnym miejscu i czasie. Oferujemy możliwość studiowania na platformie Moodle, interaktywnym narzędziu, dzięki któremu poznasz innowacyjne technologie.

Dlaczego warto studiować on-line na WSPA?

  • Podniesiesz kompetencje bez konieczności rezygnacji z pracy. To Ty decydujesz ile czasu poświęcisz na naukę.
  • Łączysz się z platformą z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do urządzenia mobilnego.
  • Studia w 100% realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Komunikujesz się z wykładowcami i kolegami z roku poprzez zasoby platformy: czat, forum, BBB, dzięki czemu nabywasz umiejętności i podnosisz swoje kwalifikacje w dziedzinie IT.
  • Zapewniamy pomoc w obsłudze platformy – Twój opiekun odpowie na wszystkie Twoje pytania.
  • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.
  • Podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej przeprowadzanie szczegółowych analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji handlowych z potencjalnymi i aktualnymi partnerami zagranicznymi, realizowanie skutecznych działań promocyjnych i marketingowych na rynkach zagranicznych oraz finansowanie, realizację i rozliczanie transakcji handlowych w obrotach zagranicznych.

Dla kogo

Studia adresowane są do osób obsługujących operacje handlowe z zagranicą, pracowników przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne, a także osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat zasad i technik współpracy z zagranicą.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Handel zagraniczny.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry, prowadzone w 100% z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.