Certyfikowany Kierownik Projektu

 • Studia prowadzone wspólnie z ALTKOM AKADEMIA S.A.
uytuu

Opis kierunku

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych standardów zarządzania w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe PRINCE2® i AgilePM™. Podczas zajęć będzie możliwość zweryfikowania teorii z zarządzania projektami w praktyce, w ramach gry symulacyjnej.

Dla kogo

Ideą studiów podyplomowych na Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu jest zapewnienie kompleksowej edukacji w jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów zarządzania czyli zarządzania projektami.

Studia kierowane są do osób z kadry zarządzającej, osób które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, project managerów, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych, osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami a także osobom indywidualnym chcącym rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami.

Absolwent studiów będzie posiadał rozległą wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, pozwalającą na wybór i zarekomendowanie właściwego podejścia zarządczego w organizacji, a także wdrożenie nowych rozwiązań. Jako specjalista 
w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowany menadżer, absolwent będzie mógł m.in.:

 • Zarządzać działem organizacji pracującym w sposób projektowy,
 • Tworzyć dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy,
 • Wspierać/Kierować projektami transformacji organizacji,
 • Doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Program studiów obejmuje starannie dobrany zestaw szkoleń z obszaru zarządzania projektami oraz przedmiotów akademickich rozwijających umiejętności miękkie oraz kompetencje zarządzania organizacją.

W ramach programu z obszaru zarządzania projektami proponujemy zestaw przedmiotów odpowiadających znanym na rynku szkoleniom akredytowanym obejmującym metodyki i standardy zarządzania projektami. Każde ze szkoleń z osobna niesie ze sobą konkretną wartość, co ważne jednak, tworzą one spójną całość i uzupełniają się nawzajem dając słuchaczom duże spektrum narzędzi a także wiedzę, jak powiązać umiejętności i narzędzia ze sobą, aby otrzymać jak największa wartość dodaną dla organizacji.

Słuchacze studiów podyplomowych na Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu otrzymują zatem pakiet niezbędnej wiedzy stanowiącej solidny fundament do wdrożenia w organizacji nowych rozwiązań z zakresu zarządzania projektami.  

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i gier symulacyjnych.

Charakterystyka kierunku

Zarządzanie projektami to dziedzina, w której znajomość standardów dokumentuje się certyfikatami, w związku z tym duża część szkoleń zawartych w programie wiąże się z przygotowaniem do owej certyfikacji.

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych elementów programu studiów podyplomowych certyfikatów które będzie można uzyskać w czasie odbywania studiów.
Potwierdzeniem zdobytych umiejętności jest certyfikat.

W cenie studiów uczestnicy otrzymują 1 certyfikat do wyboru. Każdy dodatkowy można otrzymać w promocyjnej cenie PRINCE2®, Agile PM za 650 zł.

PMI

Project Management Institute (PMI) to wiodąca międzynarodowa organizacja, zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami.

Opracowuje ona standardy zarządzania projektami, a także wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP®). Działalność PMI skupia się przede wszystkim na promowaniu zwiększania rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki. W ramach studiów podyplomowych WSPA na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu na  uczestnicy będą mogli zapoznać się szczegółowo ze standardem PMBOK® Guide oraz przygotować się do certyfikatu Project Management Professional (PMP®) będącego najbardziej prestiżowym certyfikatem 
w branży zarządzania projektami na  świecie.

PMP® 

  PMP® to międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje kierownika projektu. Przeznaczony jest dla doświadczonych kierowników projektów (min. 3 lata doświadczenia). W programie studiów uczestnicy zapoznają się ze standardem PMBOK® Guide oraz uzyskają wszelkie wskazówki pod kątem uzyskania certyfikatu PMP®.

  Uwaga: Egzamin nie jest przeprowadzany przez WSPA, ale odbywa się w dedykowanych centrach PROMETRIC i wymaga indywidualnej rejestracji.

  (Szczegółowe informacje o certyfikacji PMP® znajdują się tutaj.)

  AXELOS

  W ramach studiów, uczestnicy będą mogli zdobyć następujące kwalifikacje, na licencji brytyjskiej organizacji AXELOS:

  PRINCE2®

   Metodyka PRINCE2® jest jedną z najbardziej popularnych tradycyjnych metodyk 
   z obszaru zarządzania projektami na świecie. Wywodzący się z Wielkiej Brytanii standard jest dziś z powodzeniem stosowany na całym świecie zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Konstrukcja złożona z kilku procesów, jasno opisane role oraz skalowalność czynią metodykę uniwersalną, możliwą do zastosowania w niemal każdym projekcie. Znajomość metodyki PRINCE2® jest także dobrym gruntem do dalszego zgłębiania tematyki zarządzania projektami.

   (Więcej informacji o certyfikacji PRINCE2® znajduje się tutaj.)

   W programie studiów szkolenia akredytowane na poziomie Foundation.

   APMG

   APMG - International to czołowy instytut egzaminacyjny oferujący programy certyfikacji dla profesjonalistów. W programie studiów uczestnicy będą mogli uzyskać następujące kwalifikacje:

   Agile Project Management

    AgilePM™ to obecnie najpopularniejsza i najszybciej zdobywająca rynek metoda zarządzania projektami,  Jasny zestaw działań i technik nt. pogłębienia i kontroli korzyści z projektów. Pokazuje filozofię jaką należy przyjąć, aby realizować projekty 
    w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

    (Więcej informacji o certyfikacji AgilePM™ znajduje się tutaj.)

    W ramach studiów szkolenia akredytowane na poziomie Foundation.

    Szkolenia autorskie Altkom Akademia

    Poza szkoleniami akredytowanymi program studiów obejmuje takie szkolenia autorskie jak:

    Symulacja biznesowa „Akropolis”

     „Akropolis” to autorska symulacja Altkom Akademii skupiająca się na tematyce zarządzania projektami wg podejścia kaskadowego, która odzwierciedla realne sytuacje projektowe. Uczestnicy mają możliwość zastosowania w praktyce konkretnych technik zarządzania projektami oraz poznania dobrych praktyk, wykorzystywanych w pracy współczesnego Kierownika Projektu.

     Główne elementy symulacji, będące jednocześnie najczęściej identyfikowanymi przyczynami porażek projektowych, to: planowanie, komunikacja i zarządzanie interesariuszami, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, oraz korzystanie z doświadczeń. Kolejnym istotnym aspektem jest współpraca na linii Zespół Projektowy – Główny Dostawca oraz wypracowanie takich metod działania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. W symulacji uwzględniono zagadnienia związane z etyką w zarządzaniu projektami.

     „Akropolis” prowadzi uczestników przez kompletny cykl życia projektu. Poszczególne elementy uczą korzystania z szeregu narzędzi projektowych, takich jak WBS, harmonogram, rejestr zagadnień, rejestr ryzyka, matryca interesariuszy, wnioski o zmianę, raporty okresowe,  ścieżka krytyczna czy metoda wartości wypracowanej (EVM). Wcielając się w różne role Uczestnicy muszą podejmować decyzje i działania mające wpływ na sukces lub porażkę projektu.

     Symulacja biznesowa „Sułtańskie Wesele”

      Symulacja odzwierciedla główne zasady metodyki Agile PM, a poszczególne jej etapy to jednocześnie konkretne fazy projektu. Wymaga i uczy planowania, podziału ról,  komunikacji i współpracy, kreatywnych pomysłów, podejmowania ryzyka, reagowania na zmiany oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z wyborów i decyzji podejmowanych przez zespół projektowy. Zastosowanie symulowanej rzeczywistości wpływa na kształcenie i rozwój realnych kompetencji uczestników poprzez ukazanie Agile PM z odmiennej, unikalnej perspektywy. W świecie symulacji uczestnicy zachowują się realistycznie: testują możliwe rozwiązania, widzą ich skutki, popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać w rzeczywistości. Wspólnie poszukują rozwiązań.