Wydawnictwo WSPA

book

Kontakt z Wydawnictwem

Wydawnictwo WSPA 
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin 
tel. 81 452 94 83, fax 81 452 94 13
e-mail: wydawnictwo@wspa.pl

Publikacje

Lista publikacji wydanych przez Wydawnictwo WSPA od 2008 roku.

 

 

Tytuł: Aeronautica XVII : Proceedings of the International conference. First Edition.

Autor: Stanislav Szabo, Antoni Olak, Maria Mazur, Marta Komorska, Jakub Hospodka

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

dcd

 

Tytuł: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie.

Redakcja naukowa: Grzegorz Kozieł 

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

yyy

Tytuł:

Nowe formy wsparcia rozwoju osoby niepełnosprawnej

Pod redakcja:

dr Marta Komorska, dr Ewa Miszczak

Pobierz publikację

fgf

Tytuł: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda. 

Redakcja naukowa: Grzegorz Kozieł 

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

cena sprzedaży: 30,00 zł

okladka

Tytuł: 
Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej

Autor: 
Piotr Witkowski

cena sprzedaży: 50,00 zł

Rozwój potencjału społecznego w organizacji

Tytuł: 
Rozwój potencjału społecznego w organizacji

Redakcja naukowa: 
Monika Wawer

cena sprzedaży: 35,00 zł

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Tytuł: 
Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Redakcja naukowa: 
część I - dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA
część II - dr Renata Maciejewska

Pobierz publikację!

Procedury celne i transport w handlu zagranicznym

Tytuł: 
Procedury celne i transport w handlu zagranicznym

Autor: 
Piotr Witkowski

cena sprzedaży: 30,00 zł

Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia

Tytuł: 
Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia

Autorzy: 
Magdalena Piechota, Grażyna Stachyra, Paweł Nowak

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film)

Tytuł: 
Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film)

Redakcja naukowa: 
Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników

Tytuł: 
Realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników

Redakcja naukowa: 
Monika Wawer

Cena sprzedaży: 35,00 zł

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny

Tytuł: 
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny

Autorzy:
Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska, Joanna Bielecka-Prus, Anna Szkoła

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province

Tytuł: 
Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province

Autorzy:
Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie

Tytuł: 
Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie

Autorzy:
Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Socjologiczne analizy rozwodów - okładka

Tytuł: 
Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne

Autor:
Paweł Rydzewski

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków - okładka

Tytuł: 
Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków

Autor:
Lidia Pokrzycka

cena sprzedaży: 19,00 zł

Kulturowe kody technologii cyfrowych okładka

Tytuł:
Kulturowe kody technologii cyfrowych

Pod redakcją:
Piotra Celińskiego

cena sprzedaży: 43,00 zł

Pobierz fragment książki (w pliku: spis treści, wstęp, 2 artykuły oraz indeksy)!

Transport wewnętrzny i zewnętrzny - wybrane problemy okładka

Tytuł:
Transport wewnętrzny i zewnętrzny - wybrane problemy

Autor:
Aleksander Nieoczym

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Przemiany miast polskich po 1989 okładka

Tytuł:
Przemiany miast polskich po 1989

Redakcja naukowa:
Piotr Kryczka, Joanna Bielecka-Prus

cena sprzedaży: 27,00 zł

Z zagadnien socjologii regionu okładka

Tytuł:
Z zagadnień socjologii regionu

Autor:
Mieczysław Miazga

cena sprzedaży: 27,00 zł

Finansowe aspekty .. okładka

Tytuł:
Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw

Autorzy:
Wiesław Janik, Artur Paździor

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

Glosy okładka

Tytuł:
Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy

Autor:
Maria Wojtak

cena sprzedaży: 35,00 zł

Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku

Tytuł:
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku

Pod redakcją:
Pawła Nowaka, Krzysztofa Stępnika

cena sprzedaży: 35,00 zł

Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 roku

Tytuł:
Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 roku

Redakcja naukowa:
Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik, dr Monika Gabryś

cena sprzedaży: 35,00 zł

Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

Tytuł:
Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

Pod redakcją:
Agnieszki Pawłowskiej

cena sprzedaży: 35,00 zł

Biznes plan. Wydanie II uzupełnione

Tytuł:
Biznes plan. Klucz do rozwoju przedsiębiorstwa
wydanie II uzupełnione

Autor:
Artur Paździor

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

Kalendoskop Naukowy 2

Tytuł:
Kalejdoskop Naukowy 2

Pod redakcją:
Sebastiana Benedykta Krajewskiego

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Rachunek kosztów w działalności produkcyjnej i usługowej

Tytuł:
Rachunek kosztów w działalności produkcyjnej i usługowej

Redakcja naukowa:
Wiesław Janik

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

Tytuł:
Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych.
handel * polityka * prawa człowieka

Pod redakcją:
Agnieszki Pawłowskiej

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Lublin 2020. Wizje rozwoju

Tytuł:
Lublin 2020. Wizje rozwoju

Pod redakcją:
Macieja Bałtowskiego
Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy

cena sprzedaży: 20,00 zł

Polska. Europa. Świat. 10 lat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Tytuł:
Polska. Europa. Świat. 10 lat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Pod redakcją:
Sebastiana Benedykta Krajewskiego

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Kalejdoskop Naukowy

Tytuł:
Kalejdoskop Naukowy

Pod redakcją:
Sebastiana Benedykta Krajewskiego

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

KPA

Tytuł:
Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A.

Pod redakcją:
Janusza Niczyporuka

nakład wyczerpany

Podstawy finansów przedsiębiorstw

Tytuł:
Podstawy finansów przedsiębiorstw

Autor:
Wiesław Janik, Artur Paździor

nakład wyczerpany

10 lat WSPA

Tytuł:
10 lat WSPA - 1998-2008

Autor:
praca zbiorowa

publikacja okolicznościowa - nie do sprzedaży

pobierz publikację

Roczniki WSPA - Socjologia

Tytuł:
Roczniki WSPA - Socjologia (nr 1(I) 2008)

 

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

Grafika inżynierska

Tytuł:
Grafika inżynierska i podstawy konstruowania

Autor:
Aleksander Nieoczym

cena sprzedaży: 35,00 zł

Biznes plan

Tytuł:
Biznes plan. Klucz do rozwoju przedsiębiorstwa

Autor:
Artur Paździor

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

Publikacje można nabyć w bibliotece