Rada biznesu WSPA

inauguracja rady

Rada Biznesu WSPA powołana została w celu realnego transferu nauki do biznesu. Misją Rady Biznesu WSPA w Lublinie jest zbliżenie środowisk nauki, biznesu i władz lokalnych, czego wynikiem ma być wzajemne wykorzystanie potencjałów. Ścisła współpraca ma zaowocować wzmocnieniem kontaktów i wymianą pomysłów tak, aby skorzystały na tym - Uczelnia w rozwoju naukowym, jak i badawczym; przedsiębiorstwa w podniesieniu potencjału zasobów ludzkich, miasto i region w działaniach rozwojowych. Działania Rady Biznesu WSPA w Lublinie mają być dialogiem o zasięgu lokalnym i regionalnym, służącym interesom obu stron, a także interesom miasta i regionu oraz społeczności akademickiej.

15 września 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Biznesu WSPA.

Na pierwszym posiedzeniu zostały wybrane władze Rady Biznesu WSPA.
Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko, Prezydent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie; Wiceprzewodniczącym Pan Marek Maj – Prezes Zarządu Zakładów Tytoniowych w Lublinie, a na sekretarza Rady została powołana Pani mgr inż. Anna Selwa – Dyrektor ds. Komunikacji-Rzecznik Prasowy Uczelni.

Skład Rady Biznesu WSPA:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki – Rektora WSPA
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko – Prezydent WSPA, Przewodniczący Rady
 • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Grzegorz Siemiński – Wiceprezydent Miasta Lublina
 • Mirosław Taras – Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
 • Marek Maj –Członek Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Wiceprzewodniczący Rady Biznesu WSPA
 • Marek Wagner – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie
 • Grzegorz Dębiec – Prezes Zarządu PHUT Transhurt Sp. z o.o., reprezentujący Lubelskie Forum Pracodawców
 • Witold Matacz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Interbud Sp. z o.o.
 • Marek Wachowski – Prezes Zarządu PPH WAMACO Sp. z o.o.
 • Dariusz Jodłowski – Prezes Zarządu Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny LEWIATAN
 • Stefan Czerwiński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału w Lublinie
 • Sebastian Podkański – Prezes Zarządu CRH Żagiel Sp. z o.o.
 • Ilona Skibińska-Fabrowska – Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie
 • Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Podczas inauguracyjnego spotkania wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk Rektora WSPA – prof. dr hab. Zdzisława Jerzego Czarneckiego NOMINACJE NA CZŁONKA RADY WSPA.

Na konferencji prasowej, która miała miejsce zaraz po inauguracyjnym posiedzeniu Rady Biznesu WSPA nowo wybrany Przewodniczący Rady – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko podkreślił, iż nowoczesna Uczelnia powinna dążyć do tego, aby absolwenci tej Uczelni odpowiadali na zapotrzebowanie jakie pojawia się w otoczeniu.

Powołanie Rady Biznesu WSPA to również odpowiedź Uczelni na wymogi jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. W okresie zmian, które następują w systemie oświaty, a także w momencie wdrażania europejskich standardów nauczania oraz przygotowywania programów kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy, niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania Uczelni będzie realna współpraca z przedsiębiorcami w tworzeniu nowych, atrakcyjnych kierunków i specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców. Aby kształcić odpowiednich ludzi na potrzeby biznesu, administracji, musimy najpierw poznać te potrzeby i po to właśnie powstała Rada Biznesu WSPA.

Linki zewnętrzne: