AIP WSPA

Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować.

Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej (bo w jeden dzień), i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry pomysł! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (w programie preinkubacji), bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko początkujących przedsiębiorców i pozwala im skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia.

Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości i w formie własnej działalności gospodarczej.

Rodzaj kosztu

Działalność gospodarcza

AIP

Rejestracja firmy

100-270 zł

w pakiecie

ZUS

320-800 zł

w pakiecie

BIURO

400 zł

w pakiecie

Prowadzenie księgowości

min. 150 zł

25 dokumentów
w pakiecie

Szkolenia i  konferencje

500 zł

w pakiecie

Porady prawne

100 zł/godz.

2,5h w  pakiecie

Promocja firmy

600 zł

w pakiecie

Przybliżony sumaryczny koszt
miesięczny prowadzenia działalności

Ok. 2000 zł

300 zł
(miesięczny koszt pakietu)


Zapraszamy!
AIP umożliwia studentom WSPA odbycie praktyk, oraz udział w różnych eventach o tematyce przedsiębiorczości. Oferujemy bezpłatne szkolenia, porady, oraz możemy zaoferować możliwość pracy w firmach objętych programem AIP.

Kontakt

Aleksandra Świętochowska
Manager AIP Lublin

aleksandra.swietochowska@inkubatory.pl
tel.: 737 985 236

www.aip-lublin.pl 
www.aiplublin.inkubatory.pl

cc

 

 

 

Poniżej zamieszczamy linki do raportów opracowanych w ramach projektu Wspieramy Lubelskich Przedsiębiorców został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II– Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku przez Partnerstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raporty mogą być pomocne w efektywnym wykorzystaniu podmiotowych systemów finansowania oraz planowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.