Zatrudnienie cudzoziemca

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w ramach którego zostaną omówione zasady zatrudniania cudzoziemców w sposób kompleksowy. Omówimy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przedstawimy zasady podlegania ubezpieczeniom, obowiązków wobec ZUS, zasad naliczania i odprowadzania podatku dochodowego. A także wskażemy sankcje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia.

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, pracownikom działów kadr i płac, księgowości,  właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Szkolenie pozwoli poznać praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców. W drugiej części omówione zostanie przygotowywanie kompletnej dokumentacji, związanej z zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce na umowie o pracę czy na zleceniu. Całość szkolenia będzie uwzględniała analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Wstępny program szkolenia:

 • Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni  ostatniej dekady
 • Różnica w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Przepisy prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
 • Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń
 • Omówienie zatrudniania cudzoziemca krok po kroku wraz z uzupełnianiem wymaganych dokumentów, przy szczególnym uwzględnieniu obywateli pochodzących z Ukrainy

Dla kogo?

 • Właściciele, prezesi
 • Działy kadrowe
 • Działy HR
 • Radcowie prawni
 • Agencje pracy

Terminy:  25-26 maja 2018 r. (zapisy do 07.05.2018 r.), szkolenie w godzinach 9-16

Opłata: 350 zł netto *

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444