Szkolenie dla pracowników służby BHP

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę okresowego szkolenia dla pracowników służby BHP.

Nasze szkolenie ma na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Łączymy formy szkolenia stacjonarnego
z e-learningiem, aby jak najefektywniej przekazać wiedzę i wykorzystać czas. Nasze szkolenia wyróżnia fachowość, profesjonalizm oraz  wykwalifikowana kadra trenerska, którą mieliście Państwo okazję poznać w trakcie studiów podyplomowych.

Szkolenia organizujemy w grupach do 20 osób.

Liczba godzin: 32 h (w tym  9 godzin e-learningu)  – szkolenie dwudniowe.

Cena: 500 zł  - dla absolwentów studiów podyplomowych WSPA zniżka 10% 

Przyjmujemy również zgłoszenia na kolejne terminy.

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko telefon kontaktowy oraz wybrany termin szkolenia.

Program szkolenia został opracowany według Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2014 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póź. Zm.), które regulują program i tematykę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.