Systemy informatyczne w rachunkowości

SYSTEMY INFORMATYCZNE W RACHUNKOWOŚCI

Szkolenie łączy wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości z wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki. Szkolenie skierowane jest do osób, które orientującą się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera. Uczestnikiem może być każdy kto chce poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu księgowości. Szkolenie ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych.

Po szkoleniu Uczestnik potrafi wykorzystać programy finansowo-księgowe do bieżącego przetwarzania i rejestracji danych związanych z  działalnością gospodarczą.

PROGRAM KURSU (18 h)

- Wprowadzenie do Systemu Finanse i Księgowość na przykładzie programu Symfonia

- Zakładanie nowej firmy

- Kartoteki w Symfonii

- Wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia

- Faktura VAT Zakup i VAT Sprzedaż

HARMONOGRAM

09.06.2018, godziny zajęć 8.00 – 15.00 (8 h)

10.06.2018, godziny zajęć 8.00 – 15.00 (8 h)

CENA: 390 zł.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Pozostało 3 wolne miejsca! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij - wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444