Ochrona danych osobowych w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO)

Dlaczego temat RODO jest taki ważny?

1. Termin wdrożenia do 25 maja 2018 roku

2. Wysokie kary za naruszenia (do 20 000 000 euro lub do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego)

3. Dane wrażliwe, zadbaj o dane osobowe swoich klientów

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany. Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), dlatego to już ostatni dzwonek aby się do tego dobrze przygotować. Przygotować swoją firmę i pracowników.

Wspólnie z ekspertami opracowaliśmy program szkoleniowy. Oferujemy Państwu intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych. Wskażemy różnice pomiędzy obecnie obowiązującymi a wprowadzanymi przepisami o ochronie danych osobowych. Omówimy zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, kontrahentów i klientów. Powiemy, jakie zadania należy zrealizować, by dostosować obowiązujące procedury ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie do nowych przepisów.

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

„Ochrona danych osobowych w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO)”

- Stan prawny ulegający zmianie.

- Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych – RODO.

-  Podstawy przetwarzania danych osobowych RODO.

- Wybrane obowiązki Administratora danych.

- Umowa powierzenia.

- Obowiązek informacyjny.

- Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów.

- „No i się stało najgorsze - jak postępować w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji"

Trener: Dorota Stankiewicz, Radosław Szymaszek

Termin: 13.04.2018

Czas trwania: 9.30-16.00

Cena: 320 zł netto *

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Minimalna ilość uczestników 10

 

„Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu zgodnie z RODO”:
- Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, byłych pracowników, stażystów i praktykantów?
- Jakich danych osobowych można żądać od kandydatów do pracy, a jakich od pracowników?
- Czy można żądać zdjęć, zaświadczeń o niekaralności, kserokopii dowodu osobistego, informacji o stanie zdrowia?
- Kiedy i w jakim zakresie pracodawca może przetwarzać dane osobowe członków rodziny pracownika?
- Monitoring w pracy, dane osobowe pracowników na stronie internetowej pracodawcy, obowiązek noszenia identyfikatorów przez pracowników, zbieranie danych biometrycznych?
- Kto może mieć dostęp do danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i byłych pracowników? Komu można udostępniać tego rodzaju dane?
- W jaki sposób powierzyć do przetwarzania dane osobowe pracowników podmiotowi zewnętrznemu?
- Jak zabezpieczać dokumentację rekrutacyjną i pracowniczą?
- Przekazywanie danych osobowych pracowników pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi.

Termin: 23.04.2018

Czas trwania: 9.30-16.00

Trener: Grzegorz Łubkowski

Cena: 370 zł netto*

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Minimalna ilość uczestników 10

 

„Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie”
1.    Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO
   1)    dane osobowe,
   2)    przetwarzanie,
   3)    zbiór danych,
   4)    administrator i współadministratorzy,
   5)    podmiot przetwarzający,
2.    Zasady przetwarzania danych osobowych
   1)    warunki legalności przetwarzania danych osobowych,
   2)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
   3)    przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych,
3.    Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego dane
   1)    obowiązki informacyjne administratora danych,
   2)    obowiązek wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa,
   3)    uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania (privacy for design) oraz domyślna ochrona danych (privacy for default),
   4)    ocena skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
   5)    rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych,
   6)    zgłaszanie zaistniałych incydentów organowi nadzoru,
4.    Identyfikacja zasobów i stanu zabezpieczenia danych w przedsiębiorstwie
   1)    identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych,
   2)    identyfikacja kategorii posiadanych danych oraz zbiorów danych,
   3)    analiza ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
   4)    identyfikacja funkcjonujących zabezpieczeń danych,
5.    Dostosowanie procesów przetwarzania danych w przedsiębiorstwie do przepisów RODO
   1)    wdrożenie odpowiednich środków technicznych,
   2)    wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych,
   3)    przygotowanie lub dostosowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
   4)    stworzenie rejestru czynności przetwarzania,
   5)    umowy powierzenia przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu,
   6)    powołanie inspektora ochrony danych.

Termin: 18.04.2018

Czas trwania: 9.30-16.00

Trener: Grzegorz Łubkowski

Cena: 370 zł netto*

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Minimalna ilość uczestników 10

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444