Obowiązki pracodawcy w przedmiocie ochrony danych osobowych

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zmiany obejmą także reguły przetwarzania danych osobowych pracowników. Zatem jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie ochrony danych osobowych pracowników?

PROGRAM KURSU

- Podstawy prawne problematyki ochrony danych osobowych 

- Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych osobowych będących pracodawcami. 

- Dokumentacja dotycząca sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych    

- Poznanie zakresu kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony danych osobowych.

- Odpowiedzialność za nie przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

HARMONOGRAM

12.05.2018, godziny zajęć 12.45 – 16.00 (4 h)

CENA – 150 zł.

Trener - Grażyna Czerwińska

UWAGA! Pozostało tylko 4 wolne miejsca.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij - wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444