Bezpłatne Szkolenie z Informatyki śledczej

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublin w Roku akademickim 2018/2019 uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych Informatyka śledcza.

Kierunek ten został stworzony z myślą o kandydatach na biegłych sądowych, obecnych biegłych, którzy pragną podnieść swoje kompetencje oraz być na bieżąco z CF (Computer Forensics), policjantach, osobach z działów bezpieczeństwa różnych organizacji oraz osobach, które pragną zgłębić tematykę zagadnień informatyki śledczej i bezpieczeństwa. Program studiów został dostosowany do aktualnych potrzeb rynku. Znalazły się tu m.in. zagadnienia z zakresu cyberprzestępczości, analiz śledczych czy odzyskiwania danych.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie, które odbedzie się 23.06.2018 roku o godz 9:00 w sali 220 w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Spotkanie ma na celu wprowadzenie w tematykę poruszaną na kierunku Informatyka śledcza. Wykłady poprowadza uznani specjaliści, wpisani na listy biegłych sądowych:

Tomasz Sidor - informatyka śledcza

Daniel Grześko - cyberdetektyw

Paweł Dejko - analiza śledcza urządzeń mobilnych

Uczelnia posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu studiów, wśród naszych realizacji znajdują się m.in. Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administrowanie sieciami komputerowymi czy Systemy baz danych. Warto również podkreślić, że kierunek Informatyka śledcza realizowany jest w partnerstwie z Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie. Dodatkowo patronat nad tym kierunkiem objął Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.

Z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy ofertę specjalną. W zależności od ilości zgłoszonych przez Państwa pracowników cena studiów może zostać obniżona nawet o 15%.

Zapisać się na szkolenie