Stypendia

 

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 oraz oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta (zał. nr 17) będą przyjmowane w dniach 24.01. – 15.02.2018 r. 
w pok. 312 wg załączonego harmonogramu. 

Komisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna dnia 30.11.2017 r. przyznała pomoc materialną dla studentów w  postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

(załącznik: stypendia na semestr zimowy 2017-2018) 

 Harmonogram realizacji wypłat stypendiów za semestr zimowy 2017/2018:

1. za m-c październik i listopad: 05.12.2017 r.

2. za m-c grudzień i styczeń: 19.12.2017 r.

 Jednocześnie informujemy, że harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni w  dn. 06.12.2017 r.

Stypendia na rok akademicki 2017/2018 - semestr zimowy

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 będą przyjmowane w terminie od 30 września do 25 października 2017 r. według harmonogramu (harmonogram znajduje się w załączniku).

Ustawowy próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 zostanie podany w październiku 2017 r., po opublikowaniu tych danych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Student WSPA w Lublinie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
  4. stypendium Ministra;
  5. zapomogi.

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSPA znajduje się na tej stronie.

 

Załączniki

Pliki do pobrania