Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia rektorskiego

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ustanawia dzień 11 października 2018 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.