Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019