Podział na grupy laboratoryjne i ćwiczeniowe INF st I rok od 12.04.2018r.