Stypendia na semestr letni w roku akademickim 2016/2017

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Komisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

Harmonogram realizacji wypłat stypendiów za semestr letni 2016/2017:

1. za m-c luty i marzec: 13.04.2017 r.
2. za m-c kwiecień: 28.04.2017 r.
3. za m-c maj: 26.05.2017 r.
4. za m-c czerwiec: 28.06.2017 r.

Tagi