Program (Płatnych!) Praktyk Zawodowych

Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana jako jedna z 3 niepublicznych uczelni do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt. „Program Praktyk Zawodowych” realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach przedmiotowego projektu będą studenci II roku -  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 80 studentów na poszczególnych kierunkach.

Więcej informacji na stronie projektu.