Jeszcze przez 10 dni trwa rekrutacja do projektu WySPA kompetencji

a

Jeszcze przez 10 dni trwa rekrutacja do projektu WySPA kompetencji!!!

To projekt skierowany do studentów WSPA w Lublinie, studentów III roku na kierunku: Architektura, Informatyka lub Transport, zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dzięki uczestnictwu możesz podwyższyć swoje umiejętności zawodowe, językowe, również komunikacyjne i biznesowe. Szkolenia zakończone są certyfikatami. W ciągu dwóch semestrów oferujemy:

  • Dla studentów Architektury: Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D (64 h).
  • Dla studentów Informatyki: Administrator sieci Cisco (80 h).
  • Dla Studentów Transportu: Obsługa naziemna statków powietrznych (64 h)

oraz dla wszystkich uczestników projektu

  • Trening komunikacyjny z  wykorzystaniem narzędzia Skillgen (wirtualny świat)
  • Practical English Training - szkolenie metodą projektową z języka angielskiego (60 h) – egzamin TOIEC/TELC/równoważny + 5h zajęć z Native Speakerem
  • Przedsiębiorczość i ekonomia dla nieekonomistów - certyfikat (VCC/równoważny).
  • Zainspiruj biznes – seminarium z udziałem przedsiębiorców/pracodawców

Projekt kończy się tygodniowym wyjazdem studyjnym do Włoch lub Hiszpanii!!!

Rekrutacja trwa do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie http://wyspakompetencji.wspa.pl/ lub w pokoju nr 115.