Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotu Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie prowadzonego przez Panią Prorektor Doktor Marię Mazur nie odbędą się w dniu 11.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w dniu 23.05.2019r (czwartek).