Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotów Procesy migracyjne we współczesnym świecie oraz Komunikacja międzykulturowa prowadzone przez Panią Prorektor Doktor Marię Mazur nie odbędą się w dniu 10.04.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.