Zajęcia dla III roku studentów niestacjonarnych z kierunków Finanse i rachunkowość oraz Transport z przedmiotu Zarządzanie relacjami z klientem prowadzone przez Panią Prodziekan Magister Monikę Różycką-Górską nie odbędą się w dniu 29.03.2019r. (piątek), zostaną odrobione w dniu 17.05.2019r. (piątek).