Zajęcia prowadzone przez Panią Prodziekan Magister Monikę Różycką-Górską dla II roku studentów studiów magisterskich stacjonarnych z kierunku Socjologia z przedmiotu PR – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna nie odbędą się w dniach 22.05.2019r. (środa) oraz 29.05.2019r. (środa), zostaną odrobione w termiach uzgodnionych z prowadzącym.