Zajęcia prowadzone przez Panią Prodziekan Magister Annę Bielak dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotów: Regiony i samorządy w stosunkach międzynarodowych oraz Fundusze pomocowe / Środki pomocowe nie odbędą się w dniu 29.05.2019r. (środa), zostaną odrobione w dniu 07.06.2019r. (piątek) w godz. 12:35-16:00 w s.223.