fbpx

Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotu Międzynarodowy marketing terytorialny / Międzynarodowa promocja regionalna prowadzone przez Panią Prodziekan Magister Annę Bielak nie odbędą się w dniu 18.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.