Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotu Międzynarodowy marketing terytorialny / Międzynarodowa promocja regionalna oraz zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z przedmiotu Zapobieganie dyskryminacji prowadzone przez Panią Prodziekan Magister Annę Bielak nie odbędą się w dniu 11.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.