Zajęcia z przedmiotu Podstawy kreatywności dla I roku studentów niestacjonarnych z kierunków Administracja (godz.16:05-18:35) oraz Transport (godz. 18:45-21:15) prowadzone przez Panią Magister Marzenę Chabros nie odbędą się w dniu 31.05.2019r. (piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.