Zajęcia dla studentów stacjonarnych prowadzone przez Panią Magister Marię Sieńko nie odbędą się w dniach 14.-17.05.2019r. (wtorek-piątek), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.