Zajęcia prowadzone przez Panią Magister Magdalenę Kowarę dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu System relacyjnych baz danych nie odbędą się w dniu 15.05.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.