Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Wprowadzenie do hurtowni danych prowadzone przez Panią Magister Magdalenę Kowarę nie odbędą się w dniu 12.03.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.