Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunków Finanse i rachunkowość oraz Transport z przedmiotu Biznes Plan prowadzone przez Panią Magister Iwonę Romańską nie odbędą się w dniu 20.05.2019r. (poniedziałek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.