Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Finanse i rachunkowość z przedmiotu Rachunkowość zarządcza i controling oraz zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunków Finanse i rachunkowość oraz Transport z przedmiotu Biznes Plan prowadzone przez Panią Magister Iwonę Romańską nie odbędą się w dniu 08.05.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.