fbpx

Zajęcia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Architektura prowadzone przez Panią Magister Iwonę Kolak-Szymanek nie odbędą się w dniach 14.-16.06.2019r. (piątek-niedziela), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.