Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Transport z przedmiotu Inżynieria ruchu przez Panią Magister Gracjanę Woźniak nie odbędą się w dniu 20.03.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.