fbpx

Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowego z przedmiotu Podstawy kreatywności prowadzone przez Panią Magister Ewę Raczkowską nie odbędą się w dniu 19.03.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.