Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Architektura z przedmiotu Podstawy kreatywności prowadzone przez Panią Magister Elżbietę Kłos nie odbędą się w dniu 12.04.2019r. (piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.